ĐỒ NGU

person climegaadsfolder_openUncategorizedaccess_time September 11, 2016

ĐỒ NGU !
Ý kiến của anh đầu bếp Tây này là ĐÚNG đối với cái sở thích ăn uống hay cái khẩu vị riêng của ảnh và cũng đúng cho với nhóm người có khẩu vị giống như ảnh, nhưng lại là SAI đối với nhóm người có khẩu vị khác !
Có người ăn được nước Mắm ! Nhưng cũng lại có người không ăn được nước Mắm ! Ví như mắm Bò Hóc của người Campuchia, họ ăn ngon lành và một số người Việt, người Hoa….họ cũng thích ăn và ăn ngon lành ! Nhưng có rất đông phần còn lại thì xin CHỊU THUA, ăn không được ! Khi ngửi vô là đã muốn ÓI rồi ! Nếu có anh đầu bếp nào đó mà bảo người Khơ me đừng ăn nữa ! ĂN NHƯ THẾ LÀ KHÔNG ĐÚNG ! Thì chắc chắn sẽ bị VẢ MỒM ngay !
9 người 10 ý mà !? Món phở là món của người Việt, họ dọn lên là như thế ! Ai, Khẩu vị của người nào thích sao thì cứ ăn vậy ! Anh đầu bếp người Tây này là một kẻ NGU ! Vì cái anh Thích, anh cho là ĐÚNG ! Còn cái người khác Thích, anh lại cho là SAI ???
Một ý kiến NGU mà mọi người cứ CÃI CỌ quài ( hoài ), thì rõ ràng tất cả cũng đều NGU ! Vậy nếu muốn Không Ngu, thì đừng có cãi nữa !?

warningComments are closed.