Đi từ 04 giờ sáng tới Toà này 256km để chụp hồ sơ vụ án “Cố ý gây thương tích” nhưng lại không gặp được thẩm phán

person climegaadsfolder_openUncategorizedaccess_time April 20, 2017

Đi từ 04 giờ sáng tới Toà này 256km để chụp hồ sơ vụ án “Cố ý gây thương tích” nhưng lại không gặp được thẩm phán, trong khi vụ án được lên lịch xét xử vào tuần sau.
Tôi là người Bảo vệ quyền lợi cho người bị hại trong vụ án này, thấy có nhiều dấu hiệu lọt người, lọt tội..,vụ án xảy ra đã hơn hai năm điều tra nhưng hiện nay mới đưa ra xét xử sơ thẩm.
Bị cáo cùng 05 người nhổ hơn 100 cọc trồng tiêu, chém nhiều viết thương cho nạn nhân gây thương tích đứt gân bắp tay trái, liệt hai ngón tay được giám định 20% thương tật. Bất ngờ định giá hành vi huỷ hoại tài sản hơn 100 cọc trồng tiêu có chỉ với giá 1.950.000 ngàn đồng, trong khi hành vi huỷ hoại này 2.000.000 đồng là khởi tố bị can.
Bị hại cho rằng: Với hơn 100 cọc này tiền chi phí đầu tư đã hết hơn 40 triệu đồng, thế mà Cơ quan điều tra định giá chỉ có 1.950.000 đồng nhằm thoát tội cho bị cáo, nhưng lại gây thiệt hại tài sản cho tôi.