ĐẾN THÀNH PHỐ CHÂU ĐỐC, Tạm biệt Hà Tiên, theo đường biên giới với CPC, Choẽ bò em lên Châu Đốc

ĐẾN THÀNH PHỐ CHÂU ĐỐC
Tạm biệt Hà Tiên, theo đường biên giới với CPC, Choẽ bò em lên Châu Đốc. Thành phố này thuộc tỉnh An Giang, thăm núi Sam, núi Cấm, thăm lăng mộ cụ Thoại Ngọc Hầu – người có công tổ chức đào kênh Vĩnh Tế, đến ngã ba sông Hậu và đầu nguồn kinh Vĩnh Tế (cách biên giới CPC 15 km), thăm tượng đài cá ba sa bên bờ sông Hậu. Dọc đường mang theo bình nước du lịch uống cho đỡ khát và ngắm phong cảnh đường biên, rất nhiều kênh rạch và cây thốt nốt. Tới Châu Đốc, Choẽ bò được nhà văn Trúc Thanh Tâm đón, làm xe ôm kiêm HDV du lịch đưa đi tham quan.

Xem thêm bài viết trước tại địa chỉ: www.cungtoidiphuot.com/news/detail/thung-giu-lanh-cam-trai-tot-nhat-mot-bang-chung-da-duoc-chung-minh-phan-2-1266.html