” Đến độ tuổi nào đấy

person climegaadsfolder_openUncategorizedaccess_time April 20, 2017

” Đến độ tuổi nào đấy, người ta sẽ tự ý thức được rằng không thể nắm bừa lấy 1 bàn tay chỉ vì không chịu được sự cô đơn. Ai đó có thể cùng bạn viết nên câu chuyện cổ tích, nhưng cũng có thể trở thành vết nhơ trong cuộc đời , vĩnh viễn k thể xoá nhoà .
Tốt hay không , xấu hay đẹp cũng cần thời gian … ?”