Đây tác dụng của hạnh kiểm đây

person climegaadsfolder_openUncategorizedaccess_time June 2, 2017

Đây tác dụng của hạnh kiểm đây. Xin các thầy đừng nhầm lẫn quyền lực với quyền uy. Là gv tôi phản đối chuyện này. Các thầy cô nên bảo vệ hs trong chuyện này. Lẽ ra phải khen em ấy mới phải. Một chuyện nhỏ như con kiến và bình thường thế này mà nhà trường phải bận tâm thì thời gian đâu làm giáo dục.