Dầu khí

person climegaadsfolder_openUncategorizedaccess_time May 8, 2017

Dầu khí, than, gỗ, đất…thiêng lắm. Cái gì Mẹ thiên ban tặng mà ham hố, đào xới, liếm láp với lòng tham vô độ, với sự ngạo mạn vô biên thì kết cục rất thảm. Tồ tiên đã truyền dạy “Ăn của rừng rưng rưng nước mắt”.Sống mà nhớ lấy.
-Vâng ạ

warningComments are closed.