Dạ kính thưa cộng đồng mạng nay ai đi chơi ĐẦM SEN ghé qua sân khấu ngôi sao koi em với thằng Nguyễn Hồng Thanh tấu hề

person climegaadsfolder_openUncategorizedaccess_time May 1, 2017

Dạ kính thưa cộng đồng mạng nay ai đi chơi ĐẦM SEN ghé qua sân khấu ngôi sao koi em với thằng Nguyễn Hồng Thanh tấu hề ….không ngờ nay diễn chung với con nhỏ chị em bạn dì … Mia Dang với lại tối nay …
21 h nhóm em có mặt tại trung tâm VÂN SƠN …CMT8 cắt VÕ VĂN TẦN ..
23 h hội chợ LOTO huyen bến lức kêu loto với em nhé ….