Con gái hãy sửa soạn ba lô

person climegaadsfolder_openUncategorizedaccess_time August 19, 2017

Con gái hãy sửa soạn ba lô, hãy mua vé, hãy bước ra khỏi nhà, hãy thử đặt chân lên một vùng đất mới. Con gái hãy tự do cho mình một khoảng lặng, đến một nơi không ai biết mình là ai, đi trên những đường phố mà mình chưa từng biết tên.