Có nhiều nghiên cứu so sánh Millennials với những thế hệ cũ

person climegaadsfolder_openUncategorizedaccess_time May 27, 2017

Có nhiều nghiên cứu so sánh Millennials với những thế hệ cũ – để rồi đều nhận thấy rằng, so trên các bình diện cũ, tiêu chuẩn cũ, thế hệ này thực sự “kém xa”.
Nhưng khi thực sự lắng nghe và thấu hiểu những con người của thế hệ này, mới thấy thật vô lý khi đem một cái thước đo cũ cho con người của một thế giới đã-thay-đổi.
Khi dùng thước đo mới, đo mức độ thoả mãn với cuộc sống, thực sự hiểu bản thân mình… (EQ cao), đo lại những thế hệ trước, lúc ấy, chắc gì Millennials đã “kém”?!
Xét cho cùng, câu hỏi vẫn là: “Bạn có hạnh phúc không?”
Thế nên thật vô lý khi chúng ta dùng lối nghĩ của một thế giới đã lùi vào dĩ vãng – với những đòi hỏi của ngày hôm qua để áp và bắt các con ta phải theo nhằm chuẩn bị cho một ngày mai sẽ luôn luôn khác.