Câu chuyện bên lề :

person climegaadsfolder_openUncategorizedaccess_time April 27, 2017

Câu chuyện bên lề :
Nhận file : anh Long em thích nói chuyện với anh Thịnh Soon ghê, anh nói nghe dễ thương.
Tui: Thịnh nó xấu quắc à, được cái đĩ miệng em à, em đừng tin.
Nhận file : Anh có face anh Thịnh không, em tham khảo ?
Tui: Quay trở về bàn làm việc và đừng mơ nha cưng !
P/s: Sao nó không thấy tui lồng lộn giữa biển khơi nhỉ 🙁