Cách đây 1 tháng

person climegaadsfolder_openUncategorizedaccess_time May 27, 2017

Cách đây 1 tháng, thằng em vợ hỏi mượn 30 tr để đầu tư với nhóm bạn khoảng chục máy để đào Bitcoin.
Mình méo cho vạy, bảo thế éo nào mày cũng thất bại. thế giới nó đầu tư cả giàn trăm máy, có cả điều hòa tản nhiệt mới ăn được. Chục cái máy của mày làm được quái gì.
Nó không tin, nói nặng nói nhẹ. Cái bệnh của những thằng muốn giàu nhanh là không có tính kiên nhẫn.
Giờ thì sml rồi em nhé.