Bánh nếp về quá ngon khách ak

person climegaadsfolder_openUncategorizedaccess_time July 20, 2017

Bánh nếp về quá ngon khách ak, dẻo, thơm mềm, về vẫn nóng hôi hổi, mai bếp có bánh tiếp nhé 25k/cặp
Bánh chưng gù 25k/c mai 1h có khách nhé
Xôi khúc cẩm 45k/hộp các bác đặt gạch nhé(cái này bếp k lấy dư đâu hi hi)
See Translation