Ác quá

person climegaadsfolder_openUncategorizedaccess_time September 6, 2017

Ác quá!
Chúng ta nên thay đổi tư duy 1 chút. Anh phi công anh có tội tình gì đâu mà cứ lấy anh ấy ra làm 1 ví dụ để minh họa cho sự như thể khác lạ.
Trên danh nghĩa 1 người lái xe tôi có thể nói rằng việc tôi làm phi công hay là gì không quan trọng bằng việc chiếc xe/máy bay tôi lái có đủ tốt hay không.
Trên vị trí của 1 người tư duy theo hướng mảketing thì tôi lại đặt thêm 1 câu hỏi: Liệu chiếc xe/ máy bay tôi lái liệu có giúp tôi có 1 trải nghiệm người dùng tốt nhất?
Vậy kết luận là gì. Nếu có 1 chiếc xe/máy bay đủ tốt để đi tới đích và đủ thích để đạt được trải nghiệm tốt nhất. Thì làm phi công hay xe ôm không còn quan trọng nữa
Tại sao k nghĩ tới? 😀