5

person climegaadsfolder_openUncategorizedaccess_time April 20, 2017

5. Không giao du với người bảo thủ
Người bảo thủ ngoan cố mà không khai hóa, cố thủ hẹp hòi, tầm nhìn của họ rất hạn hẹp. Giao du với họ, bạn cũng sẽ trở nên hạn hẹp, tiêu cực.
7. Không giao du với người đoạt lợi của người khác
Người chiếm tiện nghi của người khác, nhất định có hai nhược điểm: tham lam và thiển cận. Đây cũng là 2 loại đại độc hại của cuộc sống. Giao du với loại người này, không chỉ khiến cho mình bị tổn thất, mà cũng sẽ vô tình làm cho mình trở nên tham lam và thiển cận.
—- Việc lựa chọn ở cạnh những người có tư duy tích cực là điều thiết thực cần làm. Nhưng điều bản thân “phải” làm là tự thay đổi, tiếp thu những suy nghĩ tích cực, mở rộng tư duy, để những cái tiêu cực xưa cũ của bạn không làm ảnh hưởng tới họ.
—- Việc lựa chọn ở cạnh những người tiêu cực, có thể, nếu bạn có đủ tự tin truyền cảm hứng tích cực cho họ; còn không hãy dừng lại, vì bản thân bạn vô cùng mất thời gian và sức lực khi phải gồng lên để đẩy lùi những cái tiêu cực từ họ.

warningComments are closed.