person folder_openUncategorizedaccess_time July 28, 2017

1  
– Khi bạn nhận ra rằng bạn không make up còn đẹp hơn cả khi bạn make up
Khi bạn nhận ra rằng khi makeup xong bạn sẽ già hơn so với khi chưa make up gần chục tuổi
Khi bạn nhận ra rằng ra đường mà để mặt mộc nó còn đẹp hơn khi make up hàng vạn lần
Khi bạn nhận ra rằng shipper tới lấy hàng đi giao mà bạn thì ngủ mới dậy đầu tóc hầm bà lằng , chưa rửa mặt chưa súc miệng mà vẫn phải dậy “face to face” với người lạ
Phận là con gái chưa 1 lần makeup, mỗi lần makeup là mụn bay vèo vèo , à hú hú
See Translation