TXT & cái kết còn phía trước

person climegaadsfolder_openUncategorizedaccess_time August 4, 2017

TXT & cái kết còn phía trước
Vấn đề là ‘bắt cóc’ TXT về để làm cái j? !!! hãy thử đặt mình vào vị trí Vua của VN xem bạn và tôi sẽ xử lý thế nào? Nếu bạn quyết định ‘bắt’ thì việc đó đúng, ngược lại – nó sai – đó chính là cái tầm của người đã ra quyết định bắt cóc TXT.
– Nếu bắt TXT chỉ là tỏ rõ ‘quyết tâm chống tham nhũng’ hay để răn đe kẻ nào đó đừng có ‘ảo tưởng’ … mà để mích lòng 1 người bạn lớn rất có thế lực của VN – thì đó là hành động ngu xuẩn. Vì sự thực là mọi chứng cứ để uýnh tham nhũng còn đó trong nước, cá nhân tớ nghĩ CA đã có gần như đủ òi, có điều uýnh ai, uýnh mức độ nào, uýnh vào lúc nào … còn chờ ‘chỉ đạo’ của ai đó! Tất nhiên, những con chuột sắp tới mới to mới hôi chứ tầm TXT chỉ là con chuột nhắt – bắt được mấy con chuột to là nhân dân hiểu – mà chưa bắt được TXT nhân dân cũng hiểu. Trường hợp này tớ sẽ quyết định ‘chưa bắt’ mặc dù có thể tớ đang rất cay cú và vì làm thế cũng quá tiểu nhân làm bia miệng cho người ta á?
– Ngược lại, nếu bắt TXT CA mới khui ra được đường dây tham nhũng, lợi ích nhóm lớn chưa từng có. Đủ chứng cứ, đảng ta mần 1 mẻ nhớn cmn lun, gồm cả thằng đã hạ cánh lẫn bọn đương chức, thanh lọc CQ, làm lành mạnh môi trường kinh tế/quân sự/chính trị của VN – cho nước mình 1 con đường phát triển mạnh mẽ và văn minh … thì cũng đành phải quyết thoy, tìm cách xin lỗi bạn Đức sau vại – mà Nước Đức thấy qua vụ TXT mà VN làm nhớn thế, thay đổi mạnh thế, … thì chắc cũng chóng nguôi giận thoy nhể
—-
Ai đó có nói đại loại: dù đc csgt bên kia đường đang nhận hối lộ, nhưng nếu bên này đường có cướp giật thì vẫn cần đến các đc csgt đó – đập con mèo! Ngụy biện nhố nhăng – bọn tớ mún là thay cmn thằng csgt mãi lộ kia đi bằng người tốt khác, thiếu j người tốt sao cứ fải nuôi thằng mất dạy? – mà chắc dek j cái thằng mất dạy kia nó đã chạy sang đường bắt cướp?!
See Translation

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>