Trời nắng

person climegaadsfolder_openUncategorizedaccess_time June 28, 2017

Trời nắng, mưa thế này đi làm mà chỗ làm không có bãi đậu xe mát để xe ngoài trời sẽ làm bạc màu xe , với #90k
thôi là bạn đã có ngay 1 BẠT PHỦ XE MÁY , xe dù để ngoài trời cũng chăng lo ngại nắng, mưa, bụi làm cũ xe.
Hàng Có sẵn màu: bạc, xanh
– Sản phẩm tiện dụng: khi không sử dụng đến bạn có thể gấp gọn để cất cốp giúp bạn luôn mang theo xe rất tiện dụng.
– Sản phẩm giúp bạn chống trộm hiệu quả: Khi bạt phủ kín xe bạn thì trộm sẽ rất khó để tiếp cận xe bạn và thực hiện những hành vi trộm cắp.b

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>