Tôi góp ý với bộ giao thông

person climegaadsfolder_openUncategorizedaccess_time May 27, 2017

Tôi góp ý với bộ giao thông, nếu đi qua Hà Tĩnh nên làm sát mép dãy trường sơn càng xa khu giáo dân càng tốt. Không chúng hửng lên chặn mẹ cao tốc thì mệt đấy. Cứ đi qua đoạn nào sát nhà bí thơ ấy đế bí thơ còn làm cách mệnh

Comments

 1. Thanh Nguyen

  :v giáo dân dễ đánh :v muốn đánh sao coi Hồ Chí Minh toàn tập :v

  1. Linh Nguyễn

   Quan trọng đất nước giờ không có ông cụ

 2. Thanh Nguyen

  Đó là người cụ Hồ khen không phải cụ Hồ :v
  https://www.youtube.com/watch?v=wVx-9J3DkKY

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>