Set lunch Thứ Sáu 1/9/2017: 250

person climegaadsfolder_openUncategorizedaccess_time September 1, 2017

Set lunch Thứ Sáu 1/9/2017: 250,000VND (3 courses) or 199,000VND (2 courses)
——————————————-
✨ Appetizer / Khai vị
+ Wild Mushroom Soup
-> Súp Nấm
——————-~~~~~~~~————————–
✨ Main Course / Món chính
1. Tiger Prawn, Vegetable, Garlic Fired Rice and Horseradish Sauce
-> Tôm Sú, Rau Củ, Cơm Chiên Tỏi và Sốt Horseradish
✨ or/ hoặc
2. Braised Chicken Leg, Baked Potato and Cream Sauce
-> Đùi Gà Om, Khoai Tây Bỏ Lò và Sốt Kem
————–~~~~~~~~————————–
Dessert / Tráng miệng
Mangos and Vanilla Ice Cream
-> Kem Vani và Xoài
Ngoài ra các bạn có thể chọn các món Âu khác trong Menu Alacarte.
► Để đặt chỗ hoặc gọi món xin vui lòng gọi điện tới: 090.490.3230 – 0888.930.888 hoặc 028 393 22 462
#WildMushroomSoup #TigerPrawnVegetableGarlicFiredRiceandHorseradishSauce #BraisedChickenLegBakedPotatoandCreamSauce #MangosandVanillaIceCream
Quyên Trần Võ Tiến Cường Hong van Duong

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>