Nhân dịp đại hội doanh nhân trẻ Hà Nội lần thứ VII (30/7/2017)

person climegaadsfolder_openUncategorizedaccess_time August 2, 2017

Nhân dịp đại hội doanh nhân trẻ Hà Nội lần thứ VII (30/7/2017). Tôi trả lời phỏng vấn đài truyền hình Việt Nam, đài tiếng nói Việt Nam và báo Đầu tư nhìn thẳng vào hiện trạng chính sách để góp ý nâng cao chất lượng môi trường kinh doanh.
Năm qua, có thể nói tiếp tục là một năm đầy “chật vật” của cộng đồng doanh nghiệp. Nếu không tiếp tục nhanh chóng cải thiện chính sách đúng hướng, “ấn đúng huyệt” thì chẳng có gì đổi thay.
Năm nay đại hội doanh nhân trẻ có chủ tịch TP đến dự, diễn đàn doanh nghiệp tư nhân do Thủ tướng CP trực tiếp điều hành. Đây có thể coi là sự quan tâm thực sự của chính quyền cho một năm hy vọng mới.
See Translation

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>