Mặt nhân từ mà ruột hiểm sâu đã là không đáng để suy ngẫm rồi

person climegaadsfolder_openUncategorizedaccess_time September 6, 2016

Mặt nhân từ mà ruột hiểm sâu đã là không đáng để suy ngẫm rồi ! nhưng thế giới ngày nay lại xuất hiện nhiều vị nguyên thủ mặt mũi rất là BẶM TRỢN, cốt cách ăn nói rất là du côn và cũng rất ư là mất dạy… mà trong đó cũng có một số là do dân bầu lên đó chứ ! Nhưng tại sao họ lại có những phát biểu thiếu tính chính trị cũng như thiếu tính xã giao như thế…. Rõ ràng ở những nơi đây, đạo Nho hay đạo Khổng tử không hề có một chút xíu chữ LỄ nào được DẠY dỗ để cho họ học lấy…
Một vị nguyên thủ của quốc gia mà ăn nói thiếu LỄ nghi, đó là một điềm XẤU…sẽ tạo cơ hội cho kẻ địch ngoại bang hùng mạnh xâm chiếm đất đai một cách dễ dàng ! Vì khi chiến tranh xảy ra, họ sẽ bị những đồng minh hùng mạnh khác BỎ RƠI …một nhà vua, một tổng thống của một quốc gia mà nói năng thiếu văn hóa như thế là không thể chấp nhận được !?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>