Comments

  1. Nguyen Manh Duy

    Hồ Kỳ Đồng bơi rồi nhé nhưng mùi flo nhiều lắm các em

    1. Lý Nguyễn

      Nếu thế thì đi hồ bơi Hàng không ở Gò Vấp giáp Tân Bình thôi. Hi hi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>