Định hướng

person climegaadsfolder_openUncategorizedaccess_time May 15, 2017

Định hướng?
Nhầm mỗi người nên trang bị cho mình một kiến thức cơ bản đủ phân biệt phải trái và đọc thông tin cho tốt. Bản thân tôi ngay tôi còn đéo định hướng tôi thì đừng hi vọng tôi định hướng được ai những ngôn từ đao to búa lơn như ” chống phán động.. vv ” cho tôi xin. Vì tôi không đủ lực đế làm việc đó hơn nữa những việc như vậy đã có đảng và nhà nước họ đảm nhiệm chả bao giờ tới lượt tôi.
Gần chục năm chơi mạng tôi ngay từ đầu những hội nhóm nghe có vẻ rất hay ho và nhân văn nhưng rồi cũng tan đàn xé nghé thậm chí cắn phá lẫn nhau, có kẻ ngay từ đầu cũng lên mạng xưng này xưng nọ giờ đổi màu chửi hơn đám phởn. Chơi mạng điều tối kỵ nhất vào nhà người khác bày tỏ ý kiến định hướng lại người khác, tôi ít đi trang luận vì điều đó nhà họ là của họ và quyền biểu đạt của họ muốn nói gì lôi về nhà mình nói .
Khi chơi mạng cứ xác định chơi chém gió là chính đừng bao giờ đặt mục tiêu gì cao xa đế rồi không thực hiện được lại thất vọng, cũng đừng nên lấy những việc mình làm trên mạng cho là cao cả vĩ đại

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>