CƯỚP

person climegaadsfolder_openUncategorizedaccess_time September 7, 2016

CƯỚP ! CƯỚP !
Tuổi trẻ ngày nay, nhất là lớp trẻ sống ở những quốc gia giáo dục có tính nhồi sọ, tôn sùng anh hùng cá nhân… lớp trẻ là tầng lớp hậu bối, họ hoàn toàn không hiểu một chút gì về đời tư của những người hoạt động chính trị, người ta thường nói tuổi trẻ bồng bột, tuổi trẻ thì có nhiệt tình nhiệt huyết, nhưng tâm ngu si rất lớn, chưa có đủ để tích lũy kinh nghiệm để nhận biết đúng một vấn đề ! Ông chủ tịch quốc hội TNK này là một kẻ biết Người biết Ta và ông này muốn nhắn nhủ đến cho lớp trẻ của dân tộc mình, quốc gia mình, để họ hiểu rõ… Thiết nghĩ ông này là một người HAY.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>