Cuộc đời của Nguyễn Văn Đài trải qua nhiều sóng gió

person climegaadsfolder_openUncategorizedaccess_time August 3, 2017

Cuộc đời của Nguyễn Văn Đài trải qua nhiều sóng gió, đã từng 2 lần vào tù ra tội và gần đây nhất vào ngày 30/7/2017, Nguyễn Văn Đài cùng đồng bọn đã bị Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an bắt tạm giam về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân.
Nguyễn Văn Đài là kẻ lập ra cái gọi là Hội Anh em dân chủ – một tổ chức phản động trá hình được tổ chức khủng bố Việt Tân cung cấp tiền và huấn luyện cách thức chống đối thể chế chính trị tại Việt Nam.
See Translation

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>