Chuyện Giải thưởng

person climegaadsfolder_openUncategorizedaccess_time May 27, 2017

Chuyện Giải thưởng
Mấy bữa nay trên FB , điện thoại nhiều nơi réo liên tục vì vụ chúc mừng các vị được tặng GTNN.
Giải thưởng vẻ vang danh giá quá lại kèm theo khoản tiền kha khá để liên hoan vinh danh trên cả tuyệt vời…Có vị chụp chiếc bằng khen của CTN kí đưa lên FB đến 3, 4 lần khiến thiên hạ mắt tròn mắt dẹt. Ông bạn mình được giải thưởng hứng lên gọi điện hỏi kháy mình :
– Lạ nhỉ , ông viết nhiều kịch bản thế lại có 2, 3 tập phê binh cd văn học mà chẳng thấy tên? Sao thế hay không biết đường đi lối lại ?
Mình vội chúc mừng ông trước:
– Tác phẩm của bác ca ngợi Đảng, Nhà nước lừng lẫy thế , giờ họ mới tặng bác là chậm quá !
Ông ấy bảo :
– Không tôi nói chuyện ông cơ , chứ tôi thì tất nhiên rồi ! Hay ông tự ti không dám làm hồ sơ ?
Ông ấy cứ căn vặn , tôi đành phải thưa :
– Trời ơi ! Ai chẳng muốn được GTNN cơ chứ ? Vinh hiển mà lại được hơn trăm triệu còn gì bằng !
Khổ cái tôi toàn viết kb phim hình sự chống tham nhũng nên chẳng ai tặng gt quốc gia bao giờ…Có ông lãnh đạo bảo : Lão ấy viết toàn bôi bác, bới móc thế chả có tác phẩm nào ca ngợi Đảng, chính quyền thì giải thưởng cái gì? Tay Đình Kính bạn tôi vì cái phim CHỦ TỊCH TỈNH mà họ cho nghỉ cửa.
Còn tôi nguyên cái kb phim ĐẤT THIÊNG viết về vụ đất đai ở Đồ Sơn cũng đủ tp cho nôcao rồi !
Ông bạn tôi cắt lời:
– Ông hấp bỏ sừ : ông cũng là đv lâu năm mà ông viết ca ngợi Đảng , Nhà nước là ca ngợi chính ông chứ ai, viết lấy 1,2 cái kịch bản có ý thức chính trị tốt vào mất gì ? Đúng là ngang vớ , ngang vẩn !
Tôi cười xòa nhận ngay:
– Bác nói chí phải em chỉ có khoản uống rượu là tài .Nhà nước sáng suốt có khen nhầm ai bao giờ..Tôi cứ định viết cái kịch bản phim ca ngơi các vị lãnh đạo như bác bảo thì bút bi tắc mực viết mãi không ra…giờ được bác chỉ bảo hiểu ra thì già mất rồi viết sao được nữa …
Ông ban tôi cười khơ khớ :
– Thôi hiểu rồi ! Biết rồi ! Người ta không phạt lão là còn may đấy !
Hôm nào gặp phạt rượu lão nhé !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>