Chiều 5/9/2017 Phó Tổng Thanh tra Chính phủ (TTCP) Đặng Công Huẩn cho biết năm 2016

person climegaadsfolder_openUncategorizedaccess_time September 11, 2017

Chiều 5/9/2017 Phó Tổng Thanh tra Chính phủ (TTCP) Đặng Công Huẩn cho biết năm 2016, cả nước có 1.113.422 người kê khai tài sản, tỷ lệ kê khai và công khai đều trên 99,8%.
Đáng chú ý, ông Phó TTCP chỉ rõ qua việc xác minh tài sản, thu nhập của cơ quan có thẩm quyền đã phát hiện và xử lý 3 trường hợp vi phạm về kê khai tài sản, thu nhập, trong đó có cả cán bộ cấp cao ở các tỉnh Đồng Nai, Yên Bái.
Các bạn thấy gì qua kết quả kê khai tài sản này của Thanh tra Chính phủ, cùng với lời phát biểu của Ông Phạm Trọng Đạt Cục trưởng Cục Chống Tham nhũng, Thanh tra Chính phủ “Khai THIẾU tài sản là TRUNG THỰC, là KHÔNG GIAN DỐI nhưng CHƯA ĐẦY ĐỦ”????

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>