Bạn Thắng Phạm comment: “Đỗ Minh Tuấn: Bác nghĩ gì về cách đánh cá bằng chim cốc của người tầu

person climegaadsfolder_openUncategorizedaccess_time May 15, 2017

Bạn Thắng Phạm comment: “Đỗ Minh Tuấn: Bác nghĩ gì về cách đánh cá bằng chim cốc của người tầu?, không nói về đối ngoại của họ (điều đó bác nói rồi) còn đối nội thì tôi thấy họ đối với người dân như những con chim cốc, điều đó tôi không muốn chính phủ VN học tầu” . Về việc này cần nhìn tận gốc rễ văn hoá để thấy cách bắt cá bằng con cốc không phải của người Tàu mà của người Việt cổ. Cái này là bằng chứng văn hoá Việt. Trong kho tàng thành ngữ Việt có câu “Cốc mò cò xơi” là nói đến cách bắt cá của người Việt cổ. Cách bắt là thít vòng sắt vào cổ con Cốc, thả cho nó bay xuống hồ đớp cá, nhưng vướng vòng sắt không nuốt nổi nên chủ chỉ việc lấy cá trong mỏ Cốc bỏ vào trong giỏ. Sau này Tàu chiếm đoạt cả văn hoá và đất đai của người Việt cổ, nhưng tang chứng vẫn rành rành trong thành ngữ dân tộc xuất phát từ cách bắt cá của người Việt cổ.

Comments

  1. Có bao câu thành ngữ cùng nội dung trên nhỉ….

    1. Hoang Nam Tran

      Liên quan vãi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>