Set lunch Thứ Sáu 1/9/2017: 250

Set lunch Thứ Sáu 1/9/2017: 250,000VND (3 courses) or 199,000VND (2 courses) ——————————————- ✨ Appetizer / Khai vị + Wild Mushroom Soup -> Súp Nấm ——————-~~~~~~~~————————– ✨ Main Course / Món chính 1. Tiger Prawn, Vegetable, Garlic Fired Rice and Horseradish Sauce -> Tôm Sú, Rau Củ, Cơm Chiên Tỏi và Sốt Horseradish ✨ or/ […]