#juliababy says papa❤️

#juliababy says papa❤️ Là phụ nữ mang nặng đẻ đau hạnh phúc nhất là khi có được 1 đứa con nhưng oan nghiệt nhất cũng là lúc con toàn giống papa, con iu papa hơn mama và những từ đầu đời con nói cũng là PaPa Có ai hiểu được lòng tôi #Momdiary #babytalk #9m13d

person climegaadsaccess_time July 13, 2017launch Read More