“Trên dòng sông đã cũ

“Trên dòng sông đã cũ Con thuyền nhỏ trôi hoài Có loàichim di trú Về đậu nhành sương mai” Tác giả: Nguyễn Hoài Phố Cuộc đời vô định, dòng sông chảy mãi, con thuyền xuôi nước, theo hướng dòng trôi, cánh chim nhân tính, đậu nhành sương mai, thế giới bao la, đi rồi quay […]

person climegaadsaccess_time March 25, 2017launch Read More

Chị giúp việc

Chị giúp việc. Lần đầu mình có một chị giúp việc tạm thời, một người xa lạ. Chị vừa được chở đến, vồn vã chào hỏi, nói chuyện, đi khắp nhà tìm cái để làm, lau lau dọn dọn. Ko dám uống nước dừa. Bảo bật điều hoà thì giãy nảy vì tốn điện. Chị […]

person climegaadsaccess_time March 17, 2017launch Read More