Đến một lần rồi

Đến một lần rồi…chả muốn về! Chủ nhật, đi chơi đâu cho khác lạ? Phải nên thơ hữu tình, kiến trúc phải vừa Á lẫn Âu…mà đi không được lâu, dứt khoát…quyết một câu! “Em biết một chỗ này”, cậu em tôi rú lên,”..gần Hà nội, phong cảnh tuyệt đẹp, không gian biệt lập, ăn […]